Mijn inmiddels overleden vader, had met 2 meter lengte de bijnaam Lange van Lod. Rond de eeuwwisseling kreeg mijn vader van buren enkele noten van hun boom. Die boom droeg al noten van zeker zes centimeter.

De zaailing die de Lange van Lod werd draagt noten van 8 centimeter en ze zijn zoet en redelijk gevuld. 2008 heb ik enthout afgestaan en de varieteit begint populair te worden. Nog steeds wordt hij op betrekkelijk kleine schaal vermeerderd en is bij de meeste kwekers de voorraad snel op.

Omdat ik blijf zoeken naar andere groot dragende notelaars, heb ik al enkele nieuwe kandidaten…..